Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

Ontwikkeling  |  Onderzoek  |  Kwaliteit  |  Ondersteunde Communicatie

Mijn film, mijn verhaal

In 2018 is het praktijkdeel van het project 'Mijn film, Mijn verhaal' afgerond.

Het project ‘Mijn Film, Mijn Verhaal’ wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de communicatie van niet of nauwelijks sprekende kinderen en jongeren met een motorische beperking en normale intelligentie.

Beter communiceren helpt bij zelfwaardering, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en empowerment van deze doelgroep. Dit heeft een grote invloed op hun mogelijkheden tot participatie in de samenleving. Het verbeteren van de communicatie kan bereikt worden door ‘Film als middel voor Ondersteunde Communicatie’ (FaOC) in te zetten. FaOC is de combinatie van communiceren in woord én beeld waarbij de regie in handen is van de gebruiker!

Eigen film creëren

FaOC is een configuratie van middelen (camera, statief etc.), techniek (filmen & monteren) en het doel de dynamisch grafisch symbolen (filmbeelden) te gebruiken voor ondersteund communiceren. Doordat de gebruiker zelf filmt zijn de grafische symbolen persoonlijk, dat is het innovatieve karakter van dit OC middel. De FaOC gebruiker creëert zijn eigen film data bank, in plaats van standaard middelen te gebruiken voor ondersteund communiceren.

Communiceren door film

De FaOC gebruiker is zowel cameraman, editor als regisseur van zijn/haar films. Op die manier kan iemand zijn/haar verhaal geheel zelfstandig creëren en erover vertellen. Dat biedt gelegenheden en kansen om er dan met anderen over te praten, oftewel te communiceren.

Door de film (terug) te kijken ontstaat er een gedeelde inhoud en een duidelijke aanleiding om te communiceren. De filmbeelden fungeren dus als een gezamenlijk referentiekader voor de gesprekspartners, hun gespreksvoering en de manier waarop ze hun verhalen aan elkaar vertellen. Het biedt visuele toegang tot begrippen en het maken van betekenisassociaties, en dus ook tot het verbreden van de woordenschat, visuele ondersteuning bij betekenistoekenning en het opdoen van gesprekservaring. Het zelf kunnen presenteren of vertellen bij de film leidt ertoe dat expressieve taal-/vertelvaardigheden van de doelgroep verbeteren, waarmee de ‘communicatieve competenties’ verbeteren.

Uitvoering project

Het project FaOC is uitgevoerd door mevr. Drs. M. Legel. Stichting OOK-OC! is de aanvrager. Dit project is uitgevoerd In samenwerking met:

  • Prof. Dr. Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde Communicatie voor mensen met een meervoudige beperking, Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Prof.Dr. Bert Steenbergen, Leerstoel ‘Perception and Action Problems’ en kernleerstoel ‘Gehandicaptenzorg’ (i.c. mensen met motorische beperkingen), Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Toon Kuijs, bovenschools directeur openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs Rotterdam
  • Jan Kraaijenbrink & Hettie Hamstra, Mytylschool “De Brug”, Rotterdam
  • Dr. Judith Stoep, RU, Nijmegen en Expertise Centrum Nederlands
  • Prof.dr. Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen, Leerstoel ‘Learning & Plasticity’, Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen en directeur ‘Expertisecentrum Nederlands (EN)’ (taal, rekenen en geletterdheid)

Looptijd

Het praktijkdeel van het FaOC project heeft een looptijd van 4 jaar (1 juli 2013- 31 december 2018) en bestaat uit een praktisch deel en een wetenschappelijk deel dat is uitgevoerd door Mevr. Drs. M. Legel.

Partners

Het project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact
Zoeken

Copyright © Stichting OOK-OC! | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud