Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

Ontwikkeling  |  Onderzoek  |  Kwaliteit  |  Ondersteunde Communicatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting OOK-OC! ziet toe op het bestuur en beleid van OOK-OC! en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is daarnaast als werkgever verantwoordelijk voor een goed bestuur en zorgt voor benoeming, beloning, evaluatie en ontslag van de bestuurders. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar met het bestuur.

De Raad van Toezicht van Stichting OOK-OC! bestaat uit twee leden. De leden vullen elkaar qua competenties aan. Dit betekent dat er binnen de Raad sprake is van diversiteit in deskundigheid en achtergrond. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Dhr. Dr. Ir. M. Soede (voorzitter)
  • Dhr. W.F. Prins 

De Raad van Toezicht ziet toe op:

  • realisatie van de doelstellingen en het beleid van OOK-OC!;
  • de correcte uitvoering van de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van OOK-OC!;
  • opzet en werking van de interne risicobeheersing;
  • transparante verantwoording aan alle belanghebbenden;
  • financiële verslaglegging.

De rol en de functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de Statuten van OOK-OC!.

Contact
Zoeken

Copyright © Stichting OOK-OC! | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud