Deze website maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

Ontwikkeling  |  Onderzoek  |  Kwaliteit  |  Ondersteunde Communicatie

Over OOK-OC!

Stichting OOK-OC! richt zich op onderzoek en ontwikkeling voor het verbeteren van de kwaliteit van ondersteunde communicatie voor mensen met Communicatief Meervoudige Beperkingen (CMB). Het gaat hier om kinderen, jongeren en volwassenen die ten gevolge van aangeboren of verworven beperkingen ernstige tot zeer ernstige beperkingen ondervinden in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, gebarentaal en schrift. De stichting is opgericht vanuit Stichting Milo.

Visie

Stichting OOK-OC! heeft als visie dat het ontwikkelings- en leerpotentieel van alle mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) ten volste benut wordt zodat de kwaliteit van hun leven verbeterd wordt. Dit hun hele leven lang. Het kan hierbij gaan om beperkingen op het gebied van het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, gebarentaal en schrift. Ondersteunde Communicatie (OC) kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren.

Doelstelling

De stichting heeft als doelstelling het ontwikkelen van kennis, producten, methoden en diensten op het gebied van Ondersteunde Communicatie en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Strategie

Stichting OOK-OC! probeert haar doelstelling onder meer te bereiken door:

  1. het realiseren en in stand houden van een koppeling met het onderzoeksprogramma binnen de leerstoel Ondersteunde Communicatie bij meervoudige handicaps aan de Radboud Universiteit Nijmegen;
  2. het ontwikkelen van programma’s en methodes in het kader van Passend Onderwijs om het onderwijsveld te voorzien van handvatten om kinderen met een meervoudige beperking te includeren in het Nederlandse onderwijssysteem;
  3. het ontwikkelen en onderhouden van producten, waaronder begrepen tests, interventieprogramma’s (PDC’s), marktstudies, effectstudies, rendement studies (doelmatigheidsonderzoek), literatuurstudies, reviews, gebruikersstudies naar nieuwe technologieën voor OC en haalbaarheidsstudies;
  4. het aanpassen van buitenlandse producten voor Nederlandse eindgebruikers (vaak taalgerichte aanpassingen);
  5. het ontwikkelen van kennissources en databanken, software-engineering, leeromgevingen, serious/applied gaming en nieuwe mogelijke technologische leerontwikkelingen die bij ondersteunde communicatie toegepast kunnen worden;
  6. het samenwerken met diverse partners, waaronder Expertisecentrum Nederlands (EN).
Contact
Zoeken

Copyright © Stichting OOK-OC! | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud